Решение за удължаване на дейността на НКСООМ до 2022 г.