НКСООМ е национална организация по оползотворяване на отработени масла. Дружеството работи съгласно Закона за управление на отпадъци, като изпълнява задълженията на фирми, които пускат на пазара смазочни масла.

Решение за удължаване на дейността на НКСООМ до 2026 г.