НКСООМ е национална организация по оползотворяване на отработени масла. Дружеството работи съгласно Закона за управление на отпадъци, като изпълнява задълженията на фирми, които пускат на пазара смазочни масла.

 

НКСООМ изпълнява задълженията на фирмите чрез:

 * Създаване на устойчива система за събиране, транспортиране, съхранение и оползотворяване на отработени масла и нефтопродукти

 * Сключване на договори с рециклиращи предприятия

 * Площадки за приемо-предаване на отработени масла